Feneco

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FENECO ŁUKASZ FRAŚ
z siedzibą w Zabierzów, Aleksandrowice, nr 130, 32-­084 NIP 6832000031, Regon: 384642181, adres e-mail:
l.fras@feneco.pl (dalej jako „ADO”).

 

2. Pani/Pana dane osobowe w zakresie (imię i nazwisko, e-mail, nr. telefonu, dane
firmy) zostały pozyskane od Pani/Pana poprzez wysłanie do nas wiadomości przez
naszą stronę internetową, wiadomości e-mail lub złożenia zamówienia.

 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
– skontaktowania się z Panią/Panem na podstawie udzielonej zgody,
– realizacji zamówienia,
– realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:
– administrator
– podmioty zewnętrzne współpracujące z administratorem takie jak: księgowość, prawnik, IT.

 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
– niezbędny do realizacji odpowiedzi lub kontaktu z Panem/Panią,
– realizacji zamówienia,
– dochodzenia roszczeń wynikających ze złożenia zamówienia,
– oraz innych prawem przewidzianych (w tym przepisy o rachunkowości).

 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania
poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia
danych.

 

8. Z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją przysługuje Pani/Panu prawo
wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych, bez podania przyczyny jest Pan/Pani
uprawniona do wniesienia sprzeciwu, gdy dane wykorzystywane są do celów marketingu
bezpośredniego.

 

9. W dowolnym momencie ma Pan/Pani prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostanie jednak
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.

 

10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.

 

11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne
dla uzyskania odpowiedzi na zadane pytanie drogą e-mail oraz realizację zamówienia w tym
wystawienie dokumentacji księgowej.

 

12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w
formie profilowania.